TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6 TEST7TEST8 TEST9TEST10
edebi sanatlar islamiyet öncesi halk edebiyatı tanzimat edebiyatı milli edebiyat cumhuriyet dönemi edebi
akımlar
Türk yazarlar Batı yazarları


     Ana Sayfa
     sitemiz hakkinda
     halk edebiyati1
     halk edebiyati2
     halk edebiyati3
     divan 1
     divan2
     tanzimat1
     tanzimat2
     servet-i fünun1
     yunan edebiyatı
     günün sorusu
     bati akimlari
     milli edebiyat
     cumhuriyet
     test cözün
     => milli edb. test
     => servet-i fünun test
     => batı akımları test
     => islamiyet ön. test
     => divan test
     => tanzimant test
     => halk edb. test
     => Yazı türleri testi
     => cumhuriyet testi
     anket
     video
     roman özetleri
     Yeni sayfanın başlığıöss edebiyat - Yazı türleri testi


YAZI TÜRLERİ TESTİ

 

 

 

1.   Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

A)   İçerikte sınırlamaya gidilmez.

B)   Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.

C)   Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.

D)   Özgünlük ve subjektiflik vardır.

E)   Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine cevap verir.

 

2.   Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not etmesi, yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı “ruznâme”dir. Anıya çok benzer. Anı, yaşandıktan sonra; ... ise her gün yazılır.

   Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Röportaj

B)   Fıkra

C)   Deneme

D)   Günce

E)   Eleştiri

 

3.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde kalem sahibi değildir?

A)   Nurullah Ataç

B)   A. Hamdi Tanpınar

C)   Suut Kemal Yetkin

D)   Halikarnas Balıkçısı

E)   Falih Rıfkı Atay

 

4.   Yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı, durumu, kısa; fakat ilgi çekici yönleriyle anlatan yazılar olmakla beraber ayrıntılı anlatımdan kaçınılır, kişiler daha çok tek yanıyla ele alınır ve mekan dardır.

   Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Öykü

B)   Roman

C)   Deneme

D)   Anı

E)   Fıkra

 

5.   Hikaye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?

A)   Montaigne – Denemeler

B)   John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar

C)   Boccacio – Decomeron

D)   Cervantes – Don Kişot

E)   Moliere – Cimri

 

6.   Aşağıdakilerden hangisi nesir türü değildir?

A)   Fıkra

B)   Roman

C)   Makale

D)   Deneme

E)   Trajedi

 

7. 

 İki tür hikaye tarzı vardır:

   1.   “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu    olan “olay hikayesi”

   2.   “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya    dayanmayan, modern “durum hikayesi”

   Yukarıda özellikleri verilen hikaye tarzlarının Türk edebiyatındaki en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?

A)   A. Mithat Efendi   Emin Nihat

B)   Ömer Seyfettin   S. Faik Abasıyanık

C)   S. Faik Abasıyanık   Ömer Seyfettin

D)   Emin Nihat   Ömer Seyfettin

E)   Ömer Seyfettin   A. Mithat Efendi

 

 

8.   Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ... örneğidir.

   Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Fabl

B)   Mektup

C)   Eleştiri

D)   Otobiyografi

E)   Anı

 

 

9.   Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.

   Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?

A)   Anı

B)   Makale

C)   Söyleşi

D)   Eleştiri

E)   Röportaj

 

10.   Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye      içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.

   Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A)   Roman

B)   Öykü

C)   Trajedi

D)   Fabl

E)   Anı

 

11.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü bir “gezi yazısı” yazarı değildir?

A)   Nurullah Ataç

B)   Ahmet Haşim

C)   Evliya Çelebi

D)   Reşat Nuri Güntekin

E)   F. Rıfkı Atay

 

12.   Aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra gelişme göstermiştir?

A)   Makale

B)   Eleştiri

C)   Anı

D)   Gezi yazısı

E)   Deneme

 

13.  “Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.

   Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Makale

B)   Deneme

C)   Fıkra

D)   Söyleşi

E)   Eleştiri

 

 

14 . Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?

A)   Roman

B)   Hikaye

C)   Tiyatro

D)   Masal

E)   Makale

 

15.  Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden hangisinin ilkidir?

A)   Eleştiri Yazısı

B)   Makale Yazısı

C)   Deneme

D)   Mektup

E)   Fıkra

 

 

16.  O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.

   Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Anı

B)   Deneme

C)   Fıkra

D)   Makale

E)   Gezi yazısı

 

17.  Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?

A)   Eleştiri

B)   Biyografi

C)   Otobiyografi

D)   Makale

E)   Mektup

 

 

18.  – Güncel konularda yazılır.

   – Kanıtlama yoluna gidilmez.

   – Kesin yargılara varılmaz.

   – Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.

   Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sohbet

B)   Anı

C)   Fıkra

D)   Deneme

E)   Makale

 

 

19.  Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını ortaya koyan yazı türüne ne denir?

A)   Fıkra

B)   Söyleşi

C)   Eleştiri

D)   Röportaj

E)   Makale

 

20.     I.   Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır.

    II.   Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.

   III.   Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.

   IV.   Günümüzdeki stand-up gösterisidir.

   Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ortaoyunu

B)   Meddah

C)   Karagöz

D)   Komedi

E)   Seyirlik Köy Oyunu

 

 

21.   Aşağıdakilerden hangisi “Karagöz Oyunu”nun bölümlerinden değildir?

A)   Giriş

B)   Fasıl

C)   Bitiş

D)   Taklit

E)   Muhavere (Konuşma)

 

 

 

22.     I.   Olaylar hayal ürünüdür.

    II.   Yer ve zaman kavramı belirsizdir.

   III.   Evrensel konuları işler.

   IV.   Olaylar –miş’li geçmiş zamanda anlatılır.

    V.   Birtakım tekerlemelerle başlar.

   Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Makale

B)   Deneme

C)   Masal

D)   Fabl

E)   Fıkra

 

23.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi trajedi türünün ustalarından değildir?

A)   Corneille

B)   Racine

C)   Euripides

D)   Saphakles

E)   Moliere

 

 

24.   Benim işim başka hayatların ilginç yönlerini, estetik değerlerini bazen överek, bazen ise ye-rerek vermektir.

   Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Otobiyografi

B)   Biyografi

C)   Deneme

D)   Anı

E)   Günlük

 

25.     I.   İlk edebi roman

    II.   İlk realist roman

   III.   İlk tarihi roman

 

   Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 

A)   Mai ve Siyah   Cezmi   Araba Sevdası

B)   İntibah   Araba Sevdası   Cezmi

C)   Araba Sevdası   İntibah   Karabibik

D)   Karabibik   Eylül   Telemak

E)   İntibah   Mai ve Siyah   Cezmi

 

26.   Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir?

A)   Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.

B)   Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez.

C)   Yüksek üslupla yazılır.

D)   Üç birlik kuralına uyar.

E)   Amaç, insanları eğlendirmektir.

 

 

27.   Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşüncelerini ispatlama zorunluluğu yoktur.

   Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi türlerden hangisine aittir?

A) Günlük               B) Sohbet            C) Söylev         D) Fıkra               E) Röportaj

 

28.   1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.

   Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Günlük                        B) Özyaşamöyküsü

C) Yaşam öyküsü            D) Anı                     E) Portre

 

 

29.   Diğer sanat dallarıyla hiçbir bağı yoktur. Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, eksiği fazladan ayırmaya çalışır. Yazar, “Aklın yolu birdir” ilkesine uygun davranır, düşünür. Yabana     atılmayacak etkileri olsa bile hiçbir zaman baş tacı edilmez. Şimdilerdeyse daha çok gazetelerde köşe yazarlarına konuk olmaktadır.

   Bu sözler, aşağıdaki yazınsal türlerden özellikle hangisi için söylenmiş olabilir?

A) Eleştiri               B) Söyleşi               C) Fıkra         D) Deneme               E) Makale

 

 

30.

 

I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.

II. Yaratıcı yazılardır.

III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.

IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.

V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.

 

Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

 

A) Yalnız IV    B) II ve IV      C) Yalnız V      D) II-IV-V      E) IV ve V

 

 

31.   Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.

   Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı                  B) Makale                  C) Fıkra      D) Otobiyografi         E) Biyografi

 

32.   Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından önceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anlatıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, biraz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.

   Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir?

A) Biyografi         B) Otobiyografi         C) Anı      D) Günlük               E) Deneme

 

33.   Mektup, bir iletişim aracıdır. Bireyler arasında yazılanlara özel, kurum ve kuruluşlar arasında yazılanlara da iş mektupları denir.

   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mektup dalında ünlü değildir?

A) Namık Kemal             B) A. Mithat Efendi

C) Sıtkı Tarancı               D) Aziz Nesin               E) Ömer Seyfettin

 

34.   Artık “armut piş ağzıma düş” devri sona erdi. Günümüz muhabirleri eskiden olduğu gibi masa başı mesai doldurarak haber yapmıyorlar. Bir gezgin gibi Türkiye’yi karış karış dolaşıyorlar. Haberleri birinci ağızdan alıp olay yerinde bire bir görüntülüyorlar. Ardından bunları yazılı ve görsel medya aracılığıyla insanlığa iletiyorlar.

   Bu parçaya göre günümüz gazetecilerinin insanlığa ilettikleri aşağıdakilerden hangi-siyle adlandırılabilir?

 

A) Fıkra            B) Gezi yazısı            C) Eleştiri      D) Makale               E) Röportaj

 

 

35.   Volker, barın kapısını itip içeri girdi. Barın duvarlarından gelen ağır bir sıcaklık şakaklarını sıkıyor, onu boğuyordu. Alt kattaki lavaboya kadar kendini sürükledi. Musluğu açtı. Yüzüne su çarptı.

   Bu parçanın alındığı yapıtın türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

A) Öykü               B) Roman            C) Deneme      D) Tiyatro                     E) Fıkra

 

36.   Antalya’nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üstündür. Antalya’nın yedi türlü elması olur. İzmit’in misket ve ferik elmasından daha tatlı ve suludur.

   Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?

A) Eleştiri                  B) Anı                  C) Fıkra      D) Gezi yazısı            E) Röportaj

 

 

37.   Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)   Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini  açıklar.

B)   Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.

C)   Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.

D)   İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.

E)   İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.

 

 

 

38.       Yazınsal tür             Ünlü sanatçısı

              I.   Makale                 Şinasi

              II.   Fıkra                   Çetin Altan

              III.   Eleştiri               Namık Kemal

              IV.   Deneme            Abdülhak Hamit

               V.   Anı                    Ziya Paşa

   Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

 

 

39.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi biyografi türünün tanınmış simalarından değildir?

A)   Şevket Süreyya Aydemir

B)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)   Behçet Necatigil

D)   Şeyhi

E)   Ömer Seyfettin

 

 

40.   Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir savı savun-mak, desteklemek amaçlı yazılan yazılardır. Daha çok siyasal ve toplumsal olaylara, sanat ve bilince yönelik olarak yazılan bir yazınsal türde anlatım nesneldir.

   Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra               B) Eleştiri               C) Makale      D) Deneme            E) Biyografi

 

41.   Makale türünün bizde ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?

A)   Şinasi – Mukaddime

B)   Ahmet Haşim – Bize Göre

C)   A. Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelan

D)   Cenap Şehabettin – Hac Yolunda

E)   F. Rıfkı Atay – Denizaşırı

 

42.   Aşağıdakilerden hangisi komedyanın özelliklerinden değildir?

A)   Seyirciye ibret vermek veya hoşça vakit geçirtmek için yazılır.

B)   Olay birden çoktur. Sadece mekan ve zaan birliği vardır.

C)   Kişiler seçkin tabakadan insanlardır.

D)   Üslup olarak sınırlama yoktur.

E)   En büyük sanatçısı Moliere’dir.

 

43.   Belli bir insan tipini ele alarak insanın kusurlarını ve gülünç yanlarını ele alan komedi türüdür. Moliere’nin “Cimri”, “Tartüffe”, Sheakspeare’nin “Venedik Taciri” bu türün en güzel örneklerin-dendir.

   Yukarıda özellikleri verilen komedi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Töre komedyası

B)   Entrika komedyası

C)   Karakter komedyası

D)   Tip komedyası

E)   Aşamalı komedya

 

 

44.   Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?

A)   Baş kısmında giriş mahiyetinde bir tekerleme yer alabilir.

B)   Şahıs kadrosu kalabalık ve çeşitlidir.

C)   Etkisini, anlatılıp dinlendiği zaman gösterir.

D)   Yer, zaman ve mekan bilinir.

E)   Nazım ya da nesir olarak oluşturulabilir.

 45.

 

………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!

 

Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?

A) Deneme               B) Makale       C) Gezi             D) Anı             E) Röportaj

 

 

46.   Türk edebiyatında ilk öykü sayılan “Leta-if-i Rivayât”ın yazarı kimdir?

A)   Ahmet Mithat Efendi

B)   Sami Paşazâde Sezai

C)   Ömer Seyfettin

D)   Abdülhat Hamit Tarhan

E)   Ziya Paşa

 

47.   Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?

A)   Siyer: Hz. Peygamberin hayatını anlatan eserler.

B)   Ortaoyunu: Pişekar ve Kavuklu’nun başrollerinde olduğu irticalen oynanan güldürü.

C)   Meddah: Değişik taklitlerin yapıldığı, kü-çük hikayelerin anlatıldığı birçok şahsın rol aldığı güldürü.

D)   Tuluat: Bir metne bağlı olmaksızın sahnede akla gelen sözlere dayalı oyun.

E)   Menkîbe: Din büyüklerinin, dervişlerin hayat hikayelerinin anlatılması.

 

 

48.   Emir, Beyoğlu’nun dar sokaklarına girdi. İlk gördüğü ahbabına takılarak her günkü sonu bitmez yolculuğuna başladı. Önce gece mesaisini doldurmayı bekleyen garsonun yanına uğradı. Bir iç geçirmeyle, ezile büzüle karnını doyurdu. Ardından lavaboları temizlemeye aşağı indi. Patronun isteklerini yerine getirdi. Cebine koyduğu üç kuruş, suratına inen belki bininci tokattı.

   Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra                  B) Öykü               C) Makale         D) Anı                  E) Deneme

 

 

49.

 

Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

 

Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Deneme      B) Fıkra           C) Makale       D) Eleştiri         E) Röportaj

 

 

 

 

 

50.

 

I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.

II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.

III. Gündelik bir dil kullanılır.

IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.

 

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Makale       B) Anı       C) Biyografi            D) Mülakat (Görüşme) E) Fıkra

 

 

51.

 

“Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”

 

I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir.  V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.

 

Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?

 

A) V                B) IV               C) III               D) II                E) I

 

 

52.

Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla  anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. 

 

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hikaye        B) Masal          C) Roman        D) Fabl            E) Biyografi

 

 

53.

 

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.  

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

 

Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

 

 

54.

 

Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

 

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Fıkra           B) Deneme      C) Tenkit (eleştiri)        D) Makale       E) Otobiyografi

 

 

55.

I. Makale

II. Fıkra

III. Deneme

IV. Günce (Günlük)

V. Eleştiri

 

Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?

 

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

 

 

56.

 

I.  Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.

II. Kişi kadrosu geniştir.

III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.

IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.

 

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hikaye        B) Deneme      C) Roman        D) Masal         E) Fabl

 

 

57.

 

I. Biyografi

II. Anı

III. Günlük

IV. Masal

V. Otobiyografi

 

Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?

 

A) V                B) IV               C) III               D) II                E) I

 

 

58.

 

I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.

II. Yer ve zaman belli değildir.

III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

 

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hikaye        B) Fabl        C) Roman        D) Masal         E) Günlük

 

 

59.

 

Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar.  Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır. 

 

 

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?

 

A) Tiyatro        B) Masal          C) Makale       D) Hikaye        E) Roman

 

 

 

60.

 

I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.

II. Uzman kişilerce yazılır.

III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.

IV. Kesin sonuçlara varmaz.

V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir.

 

Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir?

 

A) Yalnız III                B) I-II-IV              C) IV-V         D) III-IV                     E) I-II-V

61.

 

I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.

II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.

III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.

IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.

V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.

 

Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz? 

 

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

 

 

62.

 

Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.

 

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

 

A) Fıkra           B) Deneme      C) Eleştiri         D) Biyografi     E) Anı

 

 

63.    Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur.

 

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

 

A) Anı      B) Deneme      C) Röportaj     D) Gezi     E) Öykü

 

 

64.     Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.

 

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

 

A) Günlük                    B) Deneme      C)Anı              D) Gezi            E) Makale

 

65.   Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.

 

I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.

II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.

III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.

IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir.

V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.

 

Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?

 

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E)V

 

 

66.

I.  *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.

    * İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara,  belgelere dayanarak sergilerler.

 

II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.

     * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.

 

Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

 

A) Anı-Deneme                       B) Biyografi-röportaj               C) Gezi-eleştiri

                        D) Makale-otobiyografi                       E) Röportaj-deneme

 

 

 

 

Düzyazı (Nesir) Türleri Cevapları

1 E

13 A

25 B

37 E

49 B

61E

2 D

14E

26 E

38 D

50 E

62C

3 D

15 A

27 D

39 E

51B

63B

4 A

16 B

28 D

40 C

52C

64C

5 C

17 B

29 A

41 A

53D

65E

6 E

18C

30 E

42 C

54B

66B

7 B

19 C

31 E

43C

55D

 

8 A

20 B

32 C

44 D

56C

 

9 C

21 D

33 E

45 C

57B

 

10 D

22 C

34 E

46 A

58D

 

11 A

23 E

35 E

47 C

59C

 

12 E

24 B

36 D

48 B

60D

 

                                                                     ERCAN AKPINAR

 

 

Bugün 49783 ziyaretçi (67712 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=